KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

FIZJOTERAPEUTY

w pełnym wymiarze czasu pracy 

ogłoszenie.pdf

OFERT MOŻNA SKŁADAĆ DO 24 STYCZNIA 2020r.

------------------------------------------------------------------------------------------