KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

FIZJOTERAPEUTY

w niepełnym wymiarze czasu pracy - ¾ etatu

ogłoszenie.pdf

ZAPRASZAMY