Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza do składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej/ asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w wymiarze pełnego etatu w ramach projektu „Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji „E”.

Ogłoszenie o naborze.pdf

ZAPRASZAMY

---------------------------------------------------------------------