KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

informuje, iż w naborze na stanowisko referenta ds. kadr nie wpłynęła żadna oferta.

Kamila Kieraś

Kierownik CIS w Ustce

23.04.2019

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W USTCE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

REFERENT DS. KADR

w wymiarze ½ etatu 

Szczegóły poniżej:

Ogłoszenie.pdf

 kwestionariusz osobowy.docx

NA DOKUMENTY APLIKACYJNE CZEKAMY DO 19 KWIETNIA 2019R. DO GODZ. 12:00