...

nowe obostrzebnia.jpg

Od dziś można zgłaszać zapotrzebowanie. Najszybciej zgłosić się poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie, szczegółowe informacje dostępne są na stronie miasta: http://www.ustka.pl/pl/news/content/6214
Rozwożenie rozpoczynamy w poniedziałek.
Podzieliliśmy nasze miasto na 4 obszary (wg obwodów głosowania) i przydzieliliśmy danemu obszarowi numer telefonu, pod którym można w godzinach 9.00-14.00 (w dni robocze) zgłaszać zapotrzebowanie – należy podać imię, nazwisko, adres i liczbę dorosłych domowników. Część maseczek będzie również rozprowadzana przez MOPS, głownie dla osób korzystających z pomocy społecznej.

91887613_1582843138546516_8017871216192782336_o.jpg

W godz. 10.00 - 12.00 wszystkie sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. Ponadto w każdym sklepie/punkcie może przebywać ograniczona ilość osób (tyle ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 2)

 

Koszyk Na Zakupy, Caddy, Wózek Na Zakupy, Wózek

Uwaga nowe ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa!!!

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych.

Przemieszczać się możesz w przypadku:

 • dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
 • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! Przemieszczać się można jedynie w grupie do dwóch osób – jedynie rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia i mogą poruszać się w większych grupach.

Ważne! 2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie

ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:

 • dojazdu do i z pracy,
 • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
 • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.  

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ, BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW MIEJSKICH

Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże.

Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym.

Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym.

Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r.

Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.

Wyłączone są: zakłady pracy.

Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:

 • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
 • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, a także mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

GALERIE HANDLOWE

Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych.

Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:

 • spożywcza,
 • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
 • artykułów toaletowych i środków czystości,
 • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
 • artykułów remontowo-budowlanych,
 • prasowa,
 • artykułów dla zwierząt,
 • paliw. 

Obowiązuje do: do odwołania.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE

Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie

Na czym polega?

 • Sklepy i punkty usługowe

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

 • Godziny dla seniorów

W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

 • Targi

Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

 • Placówki pocztowe

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE

Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu.

Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje od: 1 kwietnia

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym.

Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r.

Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

GRANICE POLSKI

Ograniczenie dotyczy:  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców

Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:

 • obywatele RP,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
 • dyplomaci,
 • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Ważne! Transport cargo działa normalnie. 

Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.

ZDALNE NAUCZANIE – LEKCJE W INTERNECIE

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach

Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. 

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r.

Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

GASTRONOMIA

Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów.

Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: odwołania.

KULTURA

Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury

Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz  stała działalność  związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

KWARANTANNA

Ograniczenie dotyczy: osób, które:

 • wracają z zagranicy,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
 • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
 • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:

 • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
 • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
 • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Obowiązuje do: odwołania.

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

W związku ze szczególnym ograniczeniem w przemieszczaniu się, informujemy, że kontynuujemy do odwołania akcję POMOCY SENIOROM W ZAKUPACH.

Przypominamy:
Jest to bezpłatna usługa „zakupy na telefon” dla osób od 70 roku życia, które nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Szczegóły pod numerami telefonów: CIS: 59 7260604 lub MOPS: 59 8154360.

Poniżej regulamin:
Zasady pomocy Seniorom mieszkającym w Ustce (Na czas zagrożenia KORONAWIRUSEM)
1. Pomoc w codziennych zakupach przeznaczona jest dla samotnych mieszkańców miasta Ustka, którzy ukończyli 70 r.ż. lub dla dwóch osób starszych (małżeństwo) w miejscu zamieszkania, którzy nie mają rodziny, przyjaciół, sąsiadów;
2. Pomocy będzie realizowana przez Centrum Integracji Społecznej oraz Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej;
3. Potrzebę zrobienia zakupów należy zgłosić telefonicznie do:
CIS: 59 7260604
MOPS: 59 8154390
4. Zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 11:00;
5. Dowóz zakupów jest nieodpłatny;
6. Zakupy są finansowane wyłącznie przez Klienta;
7. Składając zamówienie należy podać:
- Imię i nazwisko
- Adres
- Nr telefonu
8. Kierowca/pracownik CIS po godz. 11:00 podjedzie pod wskazany na zgłoszeniu adres i pobierze listę zakupów oraz gotówkę (za potwierdzeniem przyjęcia gotówki).
Prosimy o przemyślenie listy zakupów z uwzględnieniem sobót i niedziel;
9. Kierowca/pracownik CIS będzie posiadał Identyfikator z pieczątką Centrum Integracji Społecznej w Ustce;
10. Pomoc będzie świadczona jest od 13 marca do odwołania, od poniedziałku do piątku.

11. Zakupy będą dowożone do godz. 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w związku z chorobą zakaźną COVID-19 w dniu 25.03.2020r. Wojewoda Pomorski wydał polecenie czasowego zawieszenia działalności m.in. CIS-ów oraz placówek wsparcia dziennego w terminie od dnia 26.03.2020 do dnia 10.04.2020. Zawieszenie dotyczy CISu w Ustce, jak również działającej przy CIS w Ustce Placówce Wsparcia Dziennego "Aktywne popołudnie".

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami dyżurującymi w biurze pod nr tel 59 7260604 lub kom. 793 824 711.

Prosimy bardzo o dostosowanie się do zaleceń zw. z ograniczeniem przemieszczania się.

Zalecamy kontakt telefoniczny, mailowy:
- 59 7260604 lub 793 824 711;
- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- EPUAP: /CISUSTKA/SkrytkaESP

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Policja, straż i medycy zainicjowali akcję NieKłamRatownikom,

Akcja przypomina osobom dzwoniącym pod 112, aby nie ukrywały informacji m.in. o kontakcie z osoba potencjalnie zakażoną koronawirusem. "Chory ratownik nie pomoże już innym". Nie narażaj ich zdrowia, to Oni czuwają nad naszym bezpieczeństwem.

Centrum Integracji Społecznej w Ustce również włącza się w tą akcje i przypomina wszystkim, że na numer alarmowy 112 należy dzwonić tylko w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Dlatego też jeśli dzwoniąca osoba jest w kwarantannie lub mogła mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem powinna niezwłocznie poinformować o tym dyspozytora!     

  BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY!!!

 

 

 

nie_klam_ratownikom_0(1).jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centrum Integracji Społecznej w Ustce zaprasza osoby potrzebujące wsparcia do kontaktu z psychologiem. Porady są bezpłatne!!!

  tel. 735 218 099

Zadzwoń pod wskazany numer lub napisz wiadomość tekstową, podając imię i nazwisko, a psycholog skontaktuję się z każdą osobą zgłaszającą potrzebę wsparcia najszybciej to to będzie możliwe!!!!

 

89939177_2505220579743818_1560005011797180416_o.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej uruchamiają bezpłatną usługę „zakupy na telefon” dla osób od 70 roku życia, które nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Szczegóły pod numerami telefonów: CIS: 59 7260604 lub MOPS: 59 8154360.

Poniżej regulamin:
Zasady pomocy Seniorom mieszkającym w Ustce (Na czas zagrożenia KORONAWIRUSEM)
1. Pomoc w codziennych zakupach przeznaczona jest dla samotnych mieszkańców miasta Ustka, którzy ukończyli 70 r.ż. lub dla dwóch osób starszych (małżeństwo) w miejscu zamieszkania, którzy nie mają rodziny, przyjaciół, sąsiadów;
2. Pomocy będzie realizowana przez Centrum Integracji Społecznej oraz Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej;
3. Potrzebę zrobienia zakupów należy zgłosić telefonicznie do:
CIS: 59 7260604
MOPS: 59 8154390
4. Zgłoszenia będą przyjmowane do godz. 11:00;
5. Dowóz zakupów jest nieodpłatny;
6. Zakupy są finansowane wyłącznie przez Klienta;
7. Składając zamówienie należy podać:
 Imię i nazwisko
 Adres
 Nr telefonu
8. Kierowca/pracownik CIS po godz. 11:00 podjedzie pod wskazany na zgłoszeniu adres i pobierze listę zakupów oraz gotówkę (za potwierdzeniem przyjęcia gotówki).
Prosimy o przemyślenie listy zakupów z uwzględnieniem sobót i niedziel;
9. Kierowca/pracownik CIS będzie posiadał Identyfikator z pieczątką Centrum Integracji Społecznej w Ustce;
10. Pomoc będzie świadczona od 13 marca do 25 marca 2020 r. od poniedziałku do piątku
11. Zakupy będą dowożone do godz. 15:00

 

W związku z pojawieniem się w Polsce  koronawirusa jesteśmy narażeni również na inne zagrożenia.
Pandemię już próbują wykorzystywać oszuści!!!!
Od osób starszych wyłudzają pieniądze pod pretekstem sprzedaży leku na koronawirusa.  Podszywając się w fałszywych wiadomościach SMS bądź  rozmowach telefonicznych podające się  pod inne firmy, przekazują fałszywe i  rzekome informacje na temat pandemii lub informują o darmowych maseczkach.  Jednocześnie, wyłudzają od swoich ofiar  dane personalne, informacje, a nawet pieniądze. Kolejnym problemem - bazującym na strachu przed zachorowaniem - są także udostępniane w sieci wiadomości e-mail z treściami poradnikowymi na temat wykrywania i leczenia koronawirusa. Zawarte w nich pliki lub linki zawierają złośliwe oprogramowanie, które infekują urządzenia elektroniczne. Nierzadko wykradając wrażliwe dane osobowe i hasła zapisane na urządzeniach.
Policja apeluje o ostrożność ponadto o każdym tego typu przypadku informujmy odpowiednie służby.
Pamiętajmy, że nie ma leku na koronawirusa, nie można kupić sobie żadnego magicznego syropu uzdrawiającego,żadnych tabletek ani żadnego innego medykamentu!
Funkcjonariusze policji kontrolujący osoby pozostające w kwarantannie zawsze będą
 umundurowani. W innym przypadku, mogą to być oszuści!!!
 
Pigułki, Medycyna, Medycznych, Zdrowia, Narkotyki